28.4.2011

Данте писал за ада. Данте ходил ли е в ада? Ние не спорим по този въпрос, но казваме, че има две мнения за ада. Данте е писал едно нещо за ада, а Христос е ходил в ада и нищо не е писал за това, което е видял там. Данте пише за мъчнотиите на ада, а Христос, Който е ходил там, извадил всички, които били в ада, навън. Дяволите дълго време след това съжалявали, че пуснали Христа в ада... Като влязъл в ада, Данте само описал страданията на хората в ада, а Христос, понеже имал знания, Той извадил вън от ада всички души, които вярвали... Има един ад, който ние сами си създаваме в ума и в сърцето си. Аз ще ви говоря за този ад именно. В този ад именно се крие голямото противоречие.