27.4.2011

Безсмъртието е училище, в което, като влезете, ще научите законите на този свят, към който се стремите. Ако човек не може да влезе в света и в законите на безсмъртието, т.е. ако не може да научи, да придобие новото знание, то той нищо не е разбрал. Не е въпросът да мисли, че като умре, всичко ще научи. Не, той трябва да научи всичко това на Земята! Земният живот е велико училище. Науката във всички свои отрасли, във всичко това, което сега става на Земята, всичко е потребно за човека.