23.4.2011

Всички трябва да възприемем великата идея да направим един мост от този за онзи свят. За тебе като човек няма по-велико благо от това, да направиш мост от твоя живот за Божия живот. Собствен мост трябва да си направиш и през него да минаваш, а не да търсиш чужд мост! Всяка душа може да си направи такъв мост.