22.4.2011

Основата на християнството седи в това, че има един живот извън този на Земята. Не този живот, в който учениците познаха Христа. Христос трябваше да умре за този живот! Като видяха това, те разбраха, че извън този живот на Земята има друг един живот... Човек трябва да участва в живота на възкресението. Най-първо ние трябва да се освободим от тези връзки, които ни спъват. Не е въпросът изведнъж да се освободим, но да ги оставим те да се разрешат тъй, както са в Природата.