21.4.2011

Няма какво да ми разправят хората за страданията на Христа. Днес Христос пак страда, но вътре в човека. Няма какво да ми разправяте как измъчвали Христа – важно е какво ще правите сега. Не е въпрос за този Христос, Който е дошъл да страда, да изкупи човечеството – важно е какво трябва да направите с този Христос, Който е у вас. Той е личен въпрос, който можете да разрешите като Пилат – да си измиете ръцете и да махнете от себе си всякаква отговорност. Най-лесно е да кажете: „Такива са условията.“