20.4.2011

Аз желая всеки от вас да си зададе въпроса: „Аз зная ли отде ида и накъде отивам?“… Христос си зададе същия въпрос и отиде в пустинята, дето пости 40 дни. Там Той учеше този въпрос. И при това, когато беше разпнат на кръста, пак учеше. Някои казват: „Христос знаел всичко.“ Само Бог знае всичко. Само Бог не може да се разпъва. Но всички Негови служители има какво да учат. И Христос, като дойде на Земята, имаше какво да учи, и Той учеше нещо. Онзи, Който е вътре в Него, Той никога не се учи, но Онзи, Който Го изявява, всякога се учи. Вие трябва да знаете, че всички се учим.