19.4.2011

Някой казва: „Ти вярваш ли в Христа?“ В кой Христос? В разпънатия ли? Не, аз вярвам в Онзи Христос, Който никога не е бил разпъван. Аз зная, че Онзи, Посланикът на Христа, Когото хората разпнаха, дойде да им покаже, че техните сърца са развалени – затова Го разпнаха. Той беше един пробен камък, който показа, че хората още не бяха готови за тази велика Любов.