18.4.2011

Ако ние бихме слушали Този, живия Христос – не разпънатия Христос, лесно бихме постигнали всичко. Някой казва: „Защо не се оправи светът?“ Че как ще се оправи светът? Ние и досега още се молим на разпънатия Христос, а не на живия. Ние навсякъде виждаме все разпънатия Христос. Не се лъжете! Време е вече да се снеме от кръста разпънатият Христос! Апостол Павел казва: „Ние вече не познаваме Христа, както по-рано Го познавахме.“