16.4.2011

Как ще се всели? – Той ще живее между човешките души, ще живее и между ангелите. Той изпълва всичкото Битие, изпълва всичките светове, изпълва всичките слънчеви системи, и все пак остава още една непроявена част от Него. Има още нещо непроявено от Този велик Господ и в цялата вечност пак няма всичките форми, чрез които Господ може да се прояви напълно. То е най-красивото в света!