15.4.2011

Онзи, Който е написал всичко във вашите мозъци, Онзи, Който е написал всичко в нашата душа, Той всякога е вътре в нас. Той никога не е идвал на Земята, не се е въплътявал. Мнозина са идвали на Земята, мнозина са се въплътявали и са носили Неговото име, но Онзи, Абсолютният, на Когото хората не знаят името, никога не е идвал в човешка форма на Земята. Той само се е проявявал. И нас сега искат да ни убедят, че Онзи, непостижимият, Който е създал всичко в света, ще се облече в една човешка форма и ще дойде на Земята да Го хванат хората и да Го разпнат. Не, това е несъвместимо с Божествените закони. Писанието казва: „Ще се всели Бог, но няма да се въплъти.“