13.4.2011

"Ние трябва да разчитаме на малкото в себе си, което някои наричат интуиция; аз го наричам свръхсъзнание. То е един Божествен зародиш, който сега се развива в човешката душа... Всеки човек, у когото трябва да се развие свръхсъзнанието, докато дойде до това положение, той непременно трябва да мине през Христовите страдания. Христос, Който дойде до свръхсъзнанието, до космическото съзнание, в последния ден трябваше да умре. Той трябваше да бъде разпнат на кръста и в третия ден да възкръсне. В Него функционираше в пълен размер космическото съзнание. Силата на Христа се криеше в свръхсъзнанието, в което действа Божественото начало."