12.4.2011

Според моите схващания тия тръне са изгонени души, които са станали трънища. Аз им зная престъпленията – защо са станали трънища. Зная защо са станали черешите – череши, сливите, ябълките – цялата история зная. Много хубава история е! Онези, красивите цветя, красивите плодове – те са форми, които са се жертвали по любов в света и Бог ги благославя. Те имат много по-голямо бъдеще, отколкото някои хора, които са на Земята.