10.4.2011

Един човек, който живее в Любовта, в съвършената Любов, той не страда. Ние страдаме, понеже малка е любовта ни – тази е причината. Ако удвоим любовта си, страданието ще се намали два пъти. Ако утроим любовта си, три пъти ще се намали страданието. Ако удесеторим любовта, и страданието ще се намали десет пъти. С увеличението на любовта страданието се намалява.