09.4.2011

Когато Господ праща някоя душа на Земята, пита я: „По кой път искаш да вървиш – по радиуса или по периферията на окръжността?“ Тази душа казва: „Аз искам да се движа по периферията.“ – „Добре, тогава ще бъдеш жена.“ Друга душа казва: „Аз искам да се движа по радиуса.“ – „Добре, тогава ще бъдеш мъж.“ Следователно жената определя движението на мъжа, докъде той може да върви. Мъжът, като върви, дойде до периферията, до жената, и скоро гащите му започват да треперят – връща се назад към радиуса, към центъра.