05.4.2011

Има един начин, по който човек може да се справи с нещата. Има една наука, която човек трябва да знае: не трябва никога да изгубваме присъствието на духа. Защото ако изгуби присъствието на духа, скъсва се онази връзка, с която Божията сила работи и се проявява.