04.4.2011

Ще имате предвид, че думата съвършенство означава един вътрешен последователен процес. Човек може да бъде съвършен в даден момент, но не може да бъде съвършен във всички моменти... Под съвършенство аз разбирам простор, широта, най-голямата възможност, в която човек може да се прояви. Аз считам това за най-добрата страна на живота.