03.4.2011

Що е Истина? Там, дето Любовта и Мъдростта, дето животът и знанието, и светлината действат съвкупно, това е Истината. Според този научен език Истината е крайният резултат на вечността. Това не значи, че тя е един резултат свършен, но е резултат, който има център в себе си. Той не се изгубва, той е непреривен резултат.