02.4.2011

Само обятията на Истината са в състояние да възприемат Любовта. Никога човек не може да възприеме Любовта без тази чистота, без обятията на Истината. Човек трябва да има обятията на Истината, да възприеме Любовта – да внесе в него новия живот... На хората е необходима Истината, за да могат да възприемат Любовта. Без Истина Любовта е непонятна.