01.4.2011

Когато те засърби носът, това показва, че искаш да кажеш някоя лъжа, искаш да направиш някоя дяволия. Какво трябва да направиш? – Няма да се дразниш, да чешеш носа си, но ще го хванеш и ще си кажеш: „Ти ще мислиш тъй, както мисли един разумен човек!“ Сърби те ухото – ще го хванеш и ще си кажеш: „Ти ще слушаш и ще разбираш тъй, както разбира един разумен човек!“ Щом искате да се самовъзпитавате, тъй трябва да постъпвате.