31.3.2011

Ние трябва да бъдем носители на Божествената Любов в света. Новата религия е това.