30.3.2011

Плодът, от който яде Ева, не може да съдържа повече знания, отколкото човешката глава. Ева имаше повече знания, отколкото се съдържаше в плода. Като направиха опит, те видяха, че изгубиха и това знание, което имаха, и придобиха знанието, което съдържаше това дърво. Какво беше това знание? – Знанието, което сега имаме. Казва се, че това дърво беше Дърво за познание на доброто и злото. Според нас това дърво беше един голям паразит. Ева яде от този плод, поради което днес всички хора не могат да се освободят от това паразитно състояние. То е като един неканен гост. Днес от всички се искат усилия да се освободят от тези впечатления, от известни заблуждения в света.