28.3.2011

Човек трябва да се освободи от мъглата на своя ум. Това значи: човек трябва да се освободи от онези желания, които се наплодиха от плодовете на Дървото за познаване на доброто и на злото.