27.3.2011

Опасността, на която се изложи Ева, се заключаваше главно в това, че Ева изяде плода цял, без да хвърли семките му навън. Така беше я посъветвал черният адепт. Той ? каза, че този плод е свещен и затова не трябва да се изхвърля нищо от него навън. Щом го изяде със семките, от този момент плодът се насади в нея и започна да расте. От този момент в човека се насади семето от Дървото за познаване на доброто и на злото. И днес всеки човек носи това семе в себе си. Всеки човек плаче от него, но не може да се освободи. Като отиде при Адам, Ева започна да му говори за този учен човек, но усети, че с нея стана нещо – тя зачена... Като яде от този плод, и Адам зачена от него.