24.3.2011

Момата представя Божествената Доброта, а момъкът – Божествената Справедливост. В този смисъл какво представя старостта? Старостта е въплътената Мъдрост в Бога. Ако в лицето на стария човек вие не можете да видите Божията Мъдрост въплътена, това не е никаква старост, това не е стар човек... Момата разрешава въпроса за Доброто, а момъкът – въпроса за Справедливостта. Младите разрешават въпроса за Любовта, а старите – въпроса за Мъдростта.