22.3.2011

Сега иде нова епоха, в която се създава нова Месечина. Съгласно това Писанието казва: „Ето, създавам нова Земя и ново Небе, ново Слънце и нова Месечина.“ Не зная дали всички тия неща ги има в Писанието. Ако ги няма, аз си позволявам да ги вмъкна. Ако ме държат отговорен, аз съм съгласен, не се отказвам да отговарям... Слънцето – това е бъдещият обществен живот на хората. Месечината – това са бъдещите религии на света. Звездите – това са всички добри хора, всички учени от всички отрасли на науката – те ще бъдат тази плеяда звезди, които ще украсяват небето. Навсякъде ще говорят тези звезди! Небето пък – това е Бог, в Когото ние живеем и се движим. А пък аз съм човекът, който гледам всичко това и се радвам на онова, което Бог е създал.