21.3.2011

Тъй както ние знаем, светът първоначално беше създаден много хубаво. Откак съвременният свят е създаден, има приблизително 250 милиарда години. От толкова години насам човешкият дух е слязъл на Земята. Той не е бил в това състояние, в което днес се намира. През тия 250 милиарда години през колко фази е минал той, колко опитности е набрал! Не са малко тия 250 милиарда години за Земята, но ако се вземат в сравнение с мярката на ангелите, тия години не са нищо друго, освен една възраст от около две и половина години. Следователно от гледището на ангелите съвременният човек е едно малко детенце на две и половина години, което пада, става, клатушка се.