20.3.2011

Сега това, което ви смущава, е, че вие се чудите как е могъл Господ да създаде такъв свят. Помнете, че светът не е създаден само заради вас. Вие гледате много тясно на нещата. Преди вас са съществували и други светове, не е само вашият свят. Преди хората са съществували и други светове, други Същества. Тъй щото човек е десети поред. Десет категории разумни Същества са били създадени преди човека. Този свят е създаден и за човека – не значи създаден само за човека. А човек пък е обект за духовния свят. Всеки човек е предмет, с който се занимават ангелите. Те се занимават с неговия ум, с неговото сърце, с неговата душа и с неговия дух.