19.3.2011

Злото в света е творчески принцип, който е създал света. Злото е създало света. Онази инертна материя първо злото е било в сила да я обърне, да направи един свят. После дошло Доброто, което да работи върху света, да го уреди. Злото беше необходимо, за да се създаде светът.