18.3.2011

Казват: „Жената е лоша.“ Щом жената е лоша, и Адам е лош – жената излезе от Адам. Но Адам, аз го виждам, имаше много добри чувства. Като направи неговата другарка погрешка, каза: „И аз съм виновен, и аз ще вървя с тебе. Туй, което си направила, то е в мене. Аз направих същата погрешка. Нека вървим извън рая, да се научим. Като се научим как да живеем, ще се върнем в рая.“ Нито мъжът е виновен, нито жената е виновна.