16.3.2011

Ние имаме предвзети възгледи. Мислим, че Бог ни е направил по образ и подобие Свое. Но кои хора е направил по образ и подобие? Бог е направил ония Същества, които сега Му служат в цялата Вселена, изпълняват волята Му – не ние, дребните хора, сме направени по образ и подобие. Хората са създадени от кал.