15.3.2011

Всички страдания, всички нещастия в Природата, на които е изложен човек, се дължат на преобладаващото влияние на мъжкия принцип. Това, дето хората се приготвят за тази велика война, се дължи на преобладаващото влияние на мъжкия принцип. Всички държави искат да воюват, за да уредят работите си... Стремежът на тези хора е правилен, но методът, който избират, не е Божествен. Ще бъде смешно в един дом братята и сестрите да воюват, за да подобрят положението си.