12.3.2011

По-добре ли щеше да бъде, ако Адам и Ева не бяха яли от забранения плод? Ева ако не беше яла, щеше да остане и досега неоформена пъпка. Като яде, тя цъфна и даде плод. Със съгрешаването стана нещо от нея. Иначе щеше само да цъфне, без да узрее. Хората са чудни, като говорят за съгрешаването на първите човеци! Ще кажете, че аз насърчавам греха. Не го насърчавам – това е един закон, който накара Ева да яде. Има нещо в нея, което я накара да яде без позволение.