10.3.2011

Не опитвай всичкото благо наведнъж! Някои хора искат да бъдат щастливи, казват: „Кажи ни как да бъдем щастливи!“ Казвам: мога да ти кажа как да бъдеш щастлив за една минута, за един час, за един ден, за една седмица, за един месец или за цяла година, но да ти кажа как да бъдеш щастлив за цял живот – това не е право, нито е позволено от Бога. И защо страдат майките? – Те искат да направят дъщерите си щастливи. Това е най-голямото зло. Бог не е създал дъщеря ти, за да бъде щастлива. Бог, като изпратил вашите дъщери на Земята, като разбира тия малки хора, казва им: „Вие ще живеете по този и този начин, както е наредила живата Природа, ще имате такива и такива отношения с хората и няма да се стремите да бъдете щастливи.“ Майката изопачава това нещо, изменя тия закони и казва на дъщеря си: „Не, ти ще живееш по начина, по който аз ти определям.“