08.3.2011

Какво означава думата майка? Чрез тази майка Бог ти е дал някои неща, които никой друг не може да ти ги даде. Чрез майката Бог дава на децата, на хората, най-добрия ум. Чрез бащата Той дава на хората най-доброто сърце. Мъжът предава на синовете и на дъщерите си най-доброто сърце, жената им предава най-добрия ум. Когато някой иска малко ум, той трябва да отиде при майка си – тя ще му даде най-добрия ум. Затова именно е почитана майката.