06.3.2011

Ако работим за Бога, ние работим и за себе си. Ако не работим за Бога, ние не работим и за себе си. Питам: де са отишли онези, които са работили изключително за себе си? Те са отишли на гробищата. Всички онези, които имат паметници на гробовете, са все онези, които са работили само за себе си. На тия паметници аз бих поставил следния надпис: „Прости ни, Господи, че сме работили само заради себе си! Възкреси ни и след това ще работим само заради Тебе!“ Който служи на Бога, в бъдеще няма да има никакви гробища.