04.3.2011

Ако отидете на някой гроб, вие четете: „Тук лежи един млад и зелен, който погина за своето отечество.“ Кое е нашето отечество? Ако нашето отечество е Земята или ако е Царството Божие, към него именно ние трябва да се стремим. Ако всички ние служим на Царството Божие, ще бъде добре за всички народи и държави, за всички общества и за всички домове. Този закон ще подобри положението на всички. Българската поговорка казва: „С един камък къща не става.“ Всички хора трябва да служат на този велик закон! Гробищата съществуват, понеже ние не служим на Бога, но служим на себе си само.