02.3.2011

Всичките българи най-първо трябва да се научат да орат и да не псуват говедата. Нали искат педагогика – няма да псуваш вола, няма да псуваш кравата, кокошката. Ако я псуваш, яйцето, което ще снесе, ще те зарази. Нищо няма да псуваш! Свинята няма да псуваш. В свинята има нещо хубаво... Към млекопитаещите – онези, които жертват живота си за нас, ще се отнасяме човешки.