01.3.2011

"Ние сме за всички хора. Българите, англичаните, русите и всички останали народи дойдоха отпосле. Първо се създаде Земята, а после хората. Преди всичко ние сме хора, които имаме четири качества в себе си: първо, Любовта действа у нас; второ – разумността работи у нас; трето – ние имаме Истината в себе си, и четвърто – ние сме добри. Тези четири качества отличават човека от животните."