28.2.2011

На онези от вас, които искат да вървят в Пътя, ще ви дам следната формула. Казвайте в себе си: „Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да изпълня Божията воля. Аз искам да изпълня Божия план, каквото Бог е намислил заради мене. Да бъде Волята Божия! Аз ще работя така, както Бог е определил.“ Ставате сутрин с неразположение на духа си – кажете си тази формула няколко пъти на ден – сутрин, на обед и вечер. Продължавайте да си казвате тази формула най-малко три месеца наред, после шест месеца, после – девет месеца, една година, две години, три години, пет години, десет години, до 12 години наред. И след това ще видите какви постижения ще имате, какви разбирания, какви богатства ще се открият пред вас!