27.2.2011

Сега всички съвременни учени хора изучават Слънцето, изучават звездите, изучават малките буболечици и т.н. Всичко това е хубаво, обаче всички трябва да се върнем и да изучаваме първоначалното учение за служене на Бога. Нека изучаваме астрономията, но заради Бога! Нека изучаваме Слънцето и всички други звезди и планети, но заради Бога! Нека изучаваме всички науки, но заради Бога! Нека Бог изпълни сърцата и умовете на всички ни! Оттам да започнем – от служенето на Бога. По друг начин не може. Не може да има друго учение, което да разреши всичките въпроси на Земята.