26.2.2011

Какво нещо е гладът? Гладът е една промяна на живота, стремеж към придобиване на Божествената Любов. Вечният глад показва, че ние сме изпуснали много от условията, при които Любовта трябва да се прояви. И сега наместо да имаме едно естествено чувство, което да произвежда в нас радост и веселие, ние изпитваме един неутолим глад, който постоянно ни мъчи. Гладът значи показва, че ние сме пропуснали условията, при които може да се прояви Божията Любов в нас. А това показва, че материята в нас се е достатъчно сгъстила.