24.2.2011

Колко е велика, Господи, Твоята сила! На нея принадлежи всичко в света. – Така казвам аз на себе си, така трябва да кажете и вие в себе си: „Господи, аз посвещавам своята сила, своя ум, своята доброта и своята любов за служене на Тебе. Всичко това иде от Тебе и го посвещавам за служене на Тебе. Не искам да го задържа за себе си.“ Аз вземам това като един велик закон.