23.2.2011

Като станеш сутрин, първото нещо, което трябва да си кажеш, е следното: „Господи, ето, явявам се при Тебе! Какво трябва да изпълня днес?... Господи, аз вече живея в Тебе. Ти си ми дал този ум, който имам, Ти си ми дал живота и в името на всичко това, което си ми дал, искам да Ти служа. Дай ми една малка мисъл, с която да разбера, да почувствам, че си благоволил към мене! И довечера, като се върна при Тебе, пак ще Ти благодаря.“ И ако всеки постъпва така, всичко ще върви като онази река – по мед и масло. Това ще ви бъде молитвата. Ако жената, като стане сутрин, постъпи така, мъжът ? ще бъде като светия, децата ще бъдат като ангели и всички вкъщи ще бъдат весели и доволни.