20.2.2011

"Искам да ви оставя три образа, за да не забравите това, което съм говорил. Една богата американка, милионерка, се влюбила в един американски владика, Джон Хол. Така се запалило сърцето ?, че тя му пише: „Давам богатството си, сърцето си и ръката си на тебе.“ Той ? пише: „Дай ръката си на онзи, който те обича; парите си раздай на бедните, а сърцето си дай на Бога. Мене остави свободен да служа на Господа така, както разбирам.“"