19.2.2011

Под думата красив човек аз разбирам един чист човек, защото само чистотата носи красота. Без чистота красота няма. Под думата чист човек аз разбирам разумен човек, добър човек и силен човек. За мене чистият човек е разумен човек. Всяко нещо, което той прави, го прави без оглед на каквото и да е користолюбие.