18.2.2011

Душата не може да живее на Земята, тя не е дошла на Земята, тя не се е родила на Земята. Душата е от съвсем друг свят, тя принадлежи на друг свят.