14.2.2011

Не съжалявайте онези, които са влюбени. Не съжалявайте онези, които страдат от любов. Блажени са, които страдат от любов. Че страдат от любов – не се смущавайте, не ги утешавайте. Любовта ще се погрижи за тях. Никакво утешение на влюбените! Любовта сама ги утешава. Вие искате да утешавате влюбените. Оставете ги! Ако Любовта не може да утеши влюбените, кой друг ще ги утеши? Любовта само ще оправи живота на влюбените. Досега не съм намерил нито един случай, нито едно изключение, в което Любовта да не е можела да утеши живота.