13.2.2011

Вие търсите някой да ви обича. Единственият, който може да ви обича, това е Бог. Ако ти в този, който те обича, не можеш да видиш в него Бога, любовта не е силна.