12.2.2011

Когато двама души истински се обичат, те заминават за онзи свят едновременно, заедно отиват и двамата. Ако не се обичат, единият заминава по-рано, а другият – по-късно. Това показва, че между тях има хър-мър. В любовта им има нещо, което не си хармонира.