10.2.2011

"Причината за пиянството е в човешките чувства. Когато вие блокирате или възпрете чувствата на човека, който иска да се прояви; когато някой човек има какъв и да е идеал или какъв и да е порив и вие спрете проявата на тези чувства в него, тогава се явяват три порива в този човек. Първият порив е, че в този човек ще се яви желание да разкъса това препятствие, ще иска да се бие. Вторият порив ще бъде нахлуване на силна скръб. Третият порив ще бъде желанието му да пие, да се напие. Турете човека в естественото му положение и пиянството ще изчезне. Следователно пиянството е явление, което се предизвиква вследствие подпушване на човешките чувства."